Cách làm một chiếc đèn đơn giản trên minecraft


Đầu tiên đặt một cánh cổng bằng gỗ mà tôi đang sử dụng gỗ sồi xuống

Sau đó đặt một khối đá phát sáng lên đó. Bây giờ bạn có một chiếc đèn đẹp


Xem video: Cách làm CỬA GARA HOẠT ĐỘNG trong Minecraft. Hướng dẫn nhanh


Bài TrướC

Cách làm pasta carbonara dễ làm và tốt cho sức khỏe

TiếP Theo Bài ViếT

Cách thay đổi khuôn mặt trên tạp chí nghệ thuật của bạn