Cách vẽ một dấu vô cực neo


Vẽ dấu vô cực.

Thêm một mỏ neo đơn giản ở bên cạnh của dấu vô cực.

Phác thảo mỏ neo và dấu vô cực.

Điền vào neo và vẽ các hình chữ nhật cong nhỏ bên trong dấu vô cực.

Kết thúc bằng cách tô bóng neo và các cạnh của "sợi dây" trong dấu vô cực.


Xem video: 42 TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ VÀ CÁCH XỬ LÝ


Bài TrướC

Cách làm pasta carbonara dễ làm và tốt cho sức khỏe

TiếP Theo Bài ViếT

Cách thay đổi khuôn mặt trên tạp chí nghệ thuật của bạn